Wybór nowego Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego.

Do Zarządu wybrano:

  • Bogusława Szczepanik – Prezes
  • Tadeusz Pietrusiński – Wiceprezes
  • Elżbieta- Marszał Halicka – Sekretarz
  • Barbara- Czachur-Bednarska – Skarbnik
  • Stanisław Gawron, Kazimierz Głuszko, Jerzy Hus,
  • Zygmunt Jaroczyński, Teresa Tomaka, Roman Wianecki, Grażyna Wierzejska – członkowie.

Opracowanie Regulaminów działania: Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego, zatwierdzonych na WZ.

Prowadzenie działalności statutowej, opiniowanie projektów standardów zawodowych przesyłanych przez Federację.