Przyjęcie sprawozdań : Zarządu i finansowego za 2015 r.

Na Walnym Zebraniu członków poruszono temat zmiany Statutu Podkarpackiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych.