Walny Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy członków, przyjęcie sprawozdań: Zarządu i finansowego za 2016 r.

Walny Zjazd wybrał nowe władze:

  • Ryszard Piątek- Prezes
  • Eugeniusz Mrozowski – Wiceprezes
  • Barbara Cyran – Sekretarz
  • Danuta Probola – Skarbnik
  • Jolanta Sudykowska-Pacześniak, Tomasz Szlosek, Dorota Jaworska– członkowie

Wybory członków do Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego.