Przyjęcie sprawozdań: Zarządu i finansowego za 2017 r. Przeprowadzono w Podkarpackim Stowarzyszeniu Rzeczoznawców Majątkowych audyt, a wszelkie nieprawidłowości i problemy omówione na Walnym Zebraniu członków.

Uchwałą Nr 4/04/2018 Walnego Zjazdu Członków Stowarzyszenia w dniu 20 kwietnia 2018 r. zatwierdzono nowy Statut PSRM.