Przyjęcie i zatwierdzenie sprawozdań: Zarządu i finansowego za 2005 r.