Walny Zjazd wybrał nowe władze:

Zarząd:

  • Bogusława Szczepanik – Prezes
  • Ryszard Piątek – Wiceprezes
  • Elżbieta-Marszał Halicka – Sekretarz
  • Barbara- Czachur bednarska – Skarbnik
  • Janusz Olechowski, Kazimierz Głuszko, Aleksander Turek – członkowie.

Wybór członków do Komisji Rewizyjnej  i Sądu Koleżeńskiego

W wyniku spotkania z przedstawicielami A.N.R. O/T w Rzeszowie, Stowarzyszenie nawiązało współpracę w zakresie między innymi udziału przedstawicieli Agencji w szkoleniach ustawicznych prowadzonych przez Stowarzyszenie.

Szkolenia ustawiczne rzeczoznawców.