Korzyści z członkostwa w PSRM

 • Wsparcie koleżeńskie innych członków stowarzyszenia, możliwe m.in. w trakcie spotkań „towarzyszko-szkoleniowo-warsztatowych” odbywających się w pierwsze czwartki miesiąca (najbliższe terminy sprawdzisz tutaj)

 • Zniżki sięgające 40% na szkolenia zawodowe, zarówno stowarzyszeniowe (PSRM) jak i federacyjne (PFSRM) (terminy szkoleń sprawdzisz tutaj)

 • Dostęp do systemu informacji prawnej LEX, zawierającego aktualne, archiwalne i przyszłe akty prawne, orzecznictwo sądowe, komentarze i literaturę prawniczą

 • Dostęp do wydania ekektronicznego aktualnyh i arachiwalnych biuletynów cenowych wydawnictwa BISTYP, obejmujący m.in cenniki:

  • obiektów i robót budowlanych inwestycyjnych i remontowych – do wycen kosztowych techniką elementów scalonych i wskaźnikową
  • czynników produkcji budowlanej RMS, w wersji do bezpośredniego wykorzystania oraz pliki do pobrania do programów kosztorysowych – do wycen techniką szczegółową
  • cenniki dot. robót drogowych, kolei i tramwai
  • cennik maszyn i urządzeń
 • Zniżki na obowiązkowe ubezpieczenia zawodowe OC, negocjowane centralnie na poziomie federacyjnym

 • Dostęp do bibilioteczki stowarzyszeniowej (dostępne pozycje do sprawdzenia tutaj)

 • Prawo posługiwania się owalną pieczęcią zawodową z logo Federacji, według zastrzeżonego wzoru

Jak przyłączyć do PSRM ?
Zobacz kto już jest z nami
By |2018-12-01T11:25:48+02:00Listopad 19th, 2018|Categories: Bez kategorii|

About the Author:

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

Administratorem danych osobowych jest Podkarpackie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych w Rzeszowie (PSRM), 35-3288 Rzeszów, ul. Geodetów 1, wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr: 0000079506, REGON: 690323467 NIP: 813-10-14-60.

PSRM w Rzeszowie, mając na uwadze konieczność zapewnienia skutecznej     ochrony    przetwarzanych    danych    osobowych    pracowników, stażystów, praktykantów, członków Stowarzyszenia, uczestników  szkoleń   jak również kontrahentów Stowarzyszenia, deklaruje wsparcie dla działań związanych z bezpieczeństwem danych osobowych   i   wdrożeniem   niezbędnych   mechanizmów   zabezpieczających,   zarówno   o charakterze technicznym, jak i organizacyjnym.

Działania wspierane przez PSRM w Rzeszowie  obejmują zabezpieczenie danych osobowych przetwarzanych w każdej postaci, zarówno elektronicznej, jak  i  papierowej.  Działania  te  realizowane  będą   w  sposób  zapewniający  zgodność z wymaganiami prawnymi zawartymi w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)  2016/679 z dnia  27 kwietnia  2016 r. w sprawie  ochrony osób fizycznych  w związku   z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1), jak również wymaganiami ochrony interesów PSRM.