Walne Zebranie Sprawozdawcze

By |2023-05-23T11:16:39+02:0023 maja, 2023|

Przyjęcie sprawozdań: Zarządu i finansowego za 2020 r. W związku z wnioskiem członków PSRM ujednolicono wysokość składek uiszczanych na rzecz Stowarzyszenia. Wezwano Zarząd do [...]

Wybory władz

By |2023-05-23T10:42:46+02:0023 maja, 2023|

Przyjęcie sprawozdań: Zarządu i finansowego za 2019 r. Walny Zjazd wybrał nowe władze: Tomasz Szlosek - Prezes Eugeniusz Mrozowski - Wiceprezes Barbara Cyran -Sekretarz [...]

Wybory władz

By |2023-05-23T10:09:19+02:0023 maja, 2023|

Walny Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy członków, przyjęcie sprawozdań: Zarządu i finansowego za 2016 r. Walny Zjazd wybrał nowe władze: Ryszard Piątek- Prezes Eugeniusz Mrozowski - Wiceprezes [...]

Walny Zjazd Sprawozdawczy

By |2023-05-23T09:58:59+02:0023 maja, 2023|

Przyjęcie sprawozdań : Zarządu i finansowego za 2015 r. Na Walnym Zebraniu członków poruszono temat zmiany Statutu Podkarpackiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych.

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

Administratorem danych osobowych jest Podkarpackie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych w Rzeszowie (PSRM), 35-3288 Rzeszów, ul. Geodetów 1, wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr: 0000079506, REGON: 690323467 NIP: 813-10-14-60.

PSRM w Rzeszowie, mając na uwadze konieczność zapewnienia skutecznej     ochrony    przetwarzanych    danych    osobowych    pracowników, stażystów, praktykantów, członków Stowarzyszenia, uczestników  szkoleń   jak również kontrahentów Stowarzyszenia, deklaruje wsparcie dla działań związanych z bezpieczeństwem danych osobowych   i   wdrożeniem   niezbędnych   mechanizmów   zabezpieczających,   zarówno   o charakterze technicznym, jak i organizacyjnym.

Działania wspierane przez PSRM w Rzeszowie  obejmują zabezpieczenie danych osobowych przetwarzanych w każdej postaci, zarówno elektronicznej, jak  i  papierowej.  Działania  te  realizowane  będą   w  sposób  zapewniający  zgodność z wymaganiami prawnymi zawartymi w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)  2016/679 z dnia  27 kwietnia  2016 r. w sprawie  ochrony osób fizycznych  w związku   z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1), jak również wymaganiami ochrony interesów PSRM.

Przejdź do góry